LLEUWEN - Yn cyhoeddi taith fer // Announcing a short tour

Mae Lleuwen wedi cyhoeddi pedair gig newydd a fydd yn digwydd yn mis Mawrth 2018.
Bydd Lleuwen a'i reuddrwm yn ymddangos yn y canolfannau canlynol. // Lleuwen has announced four gigs happening in March 2018. Lleuwen and her "reuddrwm" will be appearing at the following venues.

lleuwen_sgwâr-mawrth.jpg


1/3/18 - Galeri, Caernarfon (g/w Gwilym Bowen Rhys  Toc/Tic
2/3/18 - Acapela, Pentyrch, Caerdydd (g/w Blodau Gwylltion) Toc/Tic
3/3/18 - Neuadd Pantycelyn, Llanymddyfri. (Cyngerdd Dathlu Cân Pantycelyn) 
4/3/18 - Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth (Gig cynnar gyda / Early show with Blodau Gwylltion) Toc/Tic