Cate Le Bon - New EP Newydd - 'Rock Pool'

Hot on the heels of “Crab Day’, Cate Le Bon has announced a new EP ‘Rock Pool’.
Released on January 27th 2017 the EP will include four previously unreleased songs dating from the ‘Crab Day’ sessions. // Yn dilyn rhyddhau ‘Crab Day yn gynharach eleni, mae Cate Le Bon yn cyhoeddi rhyddhau EP newydd ‘Rock Pool’ Bydd ‘Rock Pool’ yn cael ei ryddhau ar Ionawr 27ain ac yn cynnwys pedair cân na chafodd eu rhyddhau o sesiwn recordio ‘Crab Day’ 

Listen to 'Rock Pool' here // Gwrandewch ar 'Rock Pool' yma -

Track Listing /. Caneuon -
Aside From Growing Old
Rock Pool
Perfume Days
I Just Wanna Be Good