ENDEVANT - END#6 - 'Brexit a'r Cyfryngau’ Sgwrs gyda / A conversation with Ron Jones (Tinopolis) a Emyr Lewis (Blake Morgan) Cadeirydd / Chairperson - Dafydd Rhys

 

Mae Endevant yn falch o gyflwyno END06 - y chweched yn ein cyfres o ddigwyddiadau.

Y tro hwn byddwn yn trafod effaith Brexit a chyd-destun rhyngwladol, Ewropeaidd a chenedlaethol cyfryngau Cymru yn y dyddiau ansicr yma. Rydym yn ddiolchgar ac yn falch o gyhoeddi y bydd Ron Jones o gwmni Tinopolis ac Emyr Lewis y cyfreithiwr yn arwain y drafodaeth o dan gadeiryddiaeth Dafydd Rhys. Cynhelir y sesiwn ar Nos Lun Mai 8ed am 7pm yn Kin and Ilk, Pontcanna, Caerdydd. Mae nifer cyfyngedig o docynnau ar gael am £3 o’r ddolen YMA.