ENDEVANT - END#5 - Leanne Wood (Plaid Cymru) and Tasmin Ahmed-Sheikh (SNP) ‘Wales and Scotland are leaving the EU…or are they?’

 

Mae Turnstile yn falch o gyhoeddi END05 - y bumed yn y gyfres o nosweithau Endevant. Gwesteion END05 ar y noson fydd Leanne Wood (arweinydd Plaid Cymru) a Tasmin Ahmed-Sheikh (Aelod Seneddol SNP) a fydd yn trafod ‘Wales and Scotland are leaving the EU….or are they?’ a chynhelir y noson yn Porters, Caerdydd am 5.00pm 30/03/17. Bydd mynediad am ddim ond bydd angen archebu lle drwy glicio y ddolen "Tocynnau" uchod.
//
Turnstile are proud to announce END05 - the fifth in a series of Endevant events.
END05 will host Leanne Wood (Plaid Cymru leader) and Tasmin Ahmed-Sheikh (SNP member of parliament) discussing ‘Wales and Scotland are leaving the EU…or are they?’ and will be held at Porters, Cardiff at 5.00pm 30/03/17. Entry will be free but to secure a place, tickets can be obtained by clicking the "Tickets" menu above
.