ENDEVANT 1 & 2

Turnstile yn lawnsio "Endevant" - Mae Turnstile yn falch o gyhoeddi lawnsiad Endevant - cyfres o ddigwyddiadau aml-gyfrwng i drafod lle Cymru yn Ewrop ac yn rhyngwladol a’r newidiadau all ddigwydd i agweddau o fywyd Cymru o ganlyniad  // Turnstile launch “Endevant” ......Endevant will explore how Wales fits into the wider European and international community in the rapidly changing modern era through discussion, art and collectiveness. The events – initially readings, talks and panel discussions - will be recorded in front of an audience before being uploaded as podcasts. Each event will focus on unique aspect of modern Wales; events will divided between Welsh and English language. The first two events are:

END#1 - at Jolyons, Cathedral Rd, Caerdydd on 14th November, starts 7.30pm.
Yn erbyn ein natur.... (trans: Against our Nature…)
Jon Gower yn holi Iolo Williams am effaith Brexit ar amgylchedd Cymru. (Welsh language event)

Tickets / Tocynnau (ar gael/on sale 30.09.16)  YMA/HERE

Tickets / Tocynnau (ar gael/on sale 30.09.16) YMA/HERE

END#2 - at The Cornwall, 92 Cornwall St, Grangetown, Caerdydd on 21st November ’16; starts 7.30pm
Charlotte Church’s Pub Politics

Tickets / Tocynnau (ar gael/on sale 30.09.16)  YMA/HERE

Tickets / Tocynnau (ar gael/on sale 30.09.16) YMA/HERE