ENDEVANT - END#6 - 'Brexit a'r Cyfryngau’ Sgwrs gyda / A conversation with Ron Jones (Tinopolis) a Emyr Lewis (Blake Morgan) Cadeirydd / Chairperson - Dafydd Rhys

 

Mae Endevant yn falch o gyflwyno END06 - y chweched yn ein cyfres o ddigwyddiadau.

Y tro hwn byddwn yn trafod effaith Brexit a chyd-destun rhyngwladol, Ewropeaidd a chenedlaethol cyfryngau Cymru yn y dyddiau ansicr yma. Rydym yn ddiolchgar ac yn falch o gyhoeddi y bydd Ron Jones o gwmni Tinopolis ac Emyr Lewis y cyfreithiwr yn arwain y drafodaeth o dan gadeiryddiaeth Dafydd Rhys. Cynhelir y sesiwn ar Nos Lun Mai 8ed am 7pm yn Kin and Ilk, Pontcanna, Caerdydd. Mae nifer cyfyngedig o docynnau ar gael am £3 o’r ddolen YMA.

ENDEVANT - END#5 - Leanne Wood (Plaid Cymru) and Tasmin Ahmed-Sheikh (SNP) ‘Wales and Scotland are leaving the EU…or are they?’

 

Mae Turnstile yn falch o gyhoeddi END05 - y bumed yn y gyfres o nosweithau Endevant. Gwesteion END05 ar y noson fydd Leanne Wood (arweinydd Plaid Cymru) a Tasmin Ahmed-Sheikh (Aelod Seneddol SNP) a fydd yn trafod ‘Wales and Scotland are leaving the EU….or are they?’ a chynhelir y noson yn Porters, Caerdydd am 5.00pm 30/03/17. Bydd mynediad am ddim ond bydd angen archebu lle drwy glicio y ddolen "Tocynnau" uchod.
//
Turnstile are proud to announce END05 - the fifth in a series of Endevant events.
END05 will host Leanne Wood (Plaid Cymru leader) and Tasmin Ahmed-Sheikh (SNP member of parliament) discussing ‘Wales and Scotland are leaving the EU…or are they?’ and will be held at Porters, Cardiff at 5.00pm 30/03/17. Entry will be free but to secure a place, tickets can be obtained by clicking the "Tickets" menu above
.

 

ENDEVANT - END#4 - JON SAVAGE "Don't You Wonder Sometimes 'Bout Sound and Vision"

Endevant are excited to present END#4 - Jon Savage "Don't You Wonder Sometimes 'Bout Sound and Vision" - Author Jon Savage in conversation with Dylan Huw Edwards.
//
Mae Endevant yn falch o gyflwyno END4 - Jon Savage “Don’t You Wonder Sometimes Bout Sound and Vision" - Yr awdur Jon Savage mewn sgwrs â Dylan Huw Edwards

Endevant are proud to host this event with Psylence2017 in Pontio, Bangor, March 19, 2pm.
//
Mae Endevant yn falch o gynnal o digwyddiad hwn gyda Psylence2017 yn Pontio, Bangor ar Fawrth 19eg am 2pm.

Tickets HERE
Tocynnau YMA

ENDEVANT 1 & 2

Turnstile yn lawnsio "Endevant" - Mae Turnstile yn falch o gyhoeddi lawnsiad Endevant - cyfres o ddigwyddiadau aml-gyfrwng i drafod lle Cymru yn Ewrop ac yn rhyngwladol a’r newidiadau all ddigwydd i agweddau o fywyd Cymru o ganlyniad  // Turnstile launch “Endevant” ......Endevant will explore how Wales fits into the wider European and international community in the rapidly changing modern era through discussion, art and collectiveness. The events – initially readings, talks and panel discussions - will be recorded in front of an audience before being uploaded as podcasts. Each event will focus on unique aspect of modern Wales; events will divided between Welsh and English language. The first two events are:

END#1 - at Jolyons, Cathedral Rd, Caerdydd on 14th November, starts 7.30pm.
Yn erbyn ein natur.... (trans: Against our Nature…)
Jon Gower yn holi Iolo Williams am effaith Brexit ar amgylchedd Cymru. (Welsh language event)

Tickets / Tocynnau (ar gael/on sale 30.09.16)  YMA/HERE

Tickets / Tocynnau (ar gael/on sale 30.09.16) YMA/HERE

END#2 - at The Cornwall, 92 Cornwall St, Grangetown, Caerdydd on 21st November ’16; starts 7.30pm
Charlotte Church’s Pub Politics

Tickets / Tocynnau (ar gael/on sale 30.09.16)  YMA/HERE

Tickets / Tocynnau (ar gael/on sale 30.09.16) YMA/HERE