We live in uncertain times. How we use these times will decide what tomorrow brings.
Amidst the confusion, we felt the need to find a forum - to discuss, evaluate, share and create. So therefore Turnstile is excited to present Endevant.

Endevant has no manifesto, no party affiliation only a belief in Wales as part of a wider European and international community. Endevant's mission will be to explore what this now means - and could mean - through discussion, art and collectiveness. We hope it helps in being a small platform to assist a wider discussion.

Endevant will be a series of events which will be archived o this site in various media forms. The events will initially be hosted in our hometown of Cardiff but will hopefully very soon happen in other parts of Wales. The podcasts in the meantime will hopefully help in spreading the contents of the events nationally as well as be a medium in their own right for further discussion and contribution.

Endevant is the Catalan word for 'forward'. Not a presumptious or arrogant 'forward' but lending from a language and nation that shares values, problems and concerns. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mae hi yn gyfnod ansicr. Yn gyfnod o bryderu a chwestiynu. Yn gyfnod a fydd yn diffinio pa fath o Gymru a ddaw.
Ond yn y cyfnod yma mae’r angen am drafodaeth yn cynyddu. Trafodaeth i ddadansoddi, gwerthuso, rhannu, a chreu. Fel cyfraniad bach at y drafodaeth fawr hon mae Turnstile yn falch o lawnsio Endevant.

Does gan Endevant ddim manifesto na ffyddlondeb i unrhyw blaid wleidyddol. Unig ddatganiad Endevant fydd crêd yng Nghymru a honno yn Gymru sydd yn rhan o gymuned Ewropeaidd a rhyngwladol. Bwriad Endevant fydd creu trafodaeth agored gynhwysol drwy amrywiol gyfrwng celfyddydol mewn cyfres o ddigwyddiadau a phodlediadau i drafod Cymru heddiw, fory â’n lle yn y byd. 

Bydd y digwyddiadau yn cychwyn yng Nghaerdydd - lle mae Turnstile yn byw a gweithio - gyda’r gobaith y gallwn drefnu rhai yn genedlaethol yn fuan. Bydd y podlediadau a'r archif yn y cyfamser yn gyfle i bawb rannu cynnwys y digwyddiadau yn ogystal a bod yn gyfrwng arall i barhau trafodaeth. 

Gair wedi ei ysbrydoli o’r iath Gatalaneg yw Endevant - sydd yn golygu ‘ymlaen’. Nid ‘ymlaen’ rhwysgfawr, sloganaidd ond ‘ymlaen’ mewn gobaith didwyll ac egniol.